Masterclass: Financieel management en bedrijfsopvolging

Masterclass: Financieel management en bedrijfsopvolging
woensdag 22-02-2017
Veehouderij, Loonwerk, Melkveehouderij, Mechanisatie
Studiedag
Cursuscentrum Agribusiness
Wisentweg 13c
Dronten
8251 PB
Flevoland
Cursuscentrum Agribusiness
http://www.cursuscentrum-agribusiness.nl/cursus/melkveehouderij/masterclass-3/
info@aerespraktijkcentrumdronten.nl

Voor wie

De Winterschool 2016 is onmisbaar voor u als (melk)veehouder. Als veehouder bent u verantwoordelijk voor alles wat er op uw bedrijf gebeurt. U zorgt dat het bedrijf gezond blijft en regelt het netwerk, de contacten en houdt de markt in de gaten. Uiteraard hebt u te maken met de dagelijkse verzorging van de dieren, maar kijkt u ook verder?

U kunt vanuit een visie een strategie voor het bedrijf uitzetten. Tijdens de Winterschool 2016 dagen wij u uit om uw horizon als ondernemer en als mens te verbreden. U leert doeltreffende verbeteringen door te voeren in uw eigen (familie)bedrijf, of bij uw werkgever. U gaat nog meer vakspecifieke kennis opdoen en uw ondernemingsvaardigheden versterken.

Opzet Winterschool 2016

De Winterschool 2016 omvat 3 masterclasses. Deze masterclasses zijn als geheel te volgen maar er kan ook worden gekozen om 1 of 2 masterclasses te volgen.

De periode van aanbod is tussen 9 november en 5 april. In totaal dus 5 maanden. De cursusdata en -tijden zorgen voor zo min mogelijk verstoring van uw dagelijkse werkzaamheden in de (melk)veehouderij.

De Winterschool 2016 is 1 lesdag in de week, een masterclass duurt 6 weken ofwel 6 lesdagen.

In tijd: (bij benadering)

Masterclass 1: 9 november t/m 14 december 2016

Masterclass 2: 11 januari t/m 15 februari 2017

Masterclass 3: 22 februari t/m 5 april 2017


Elke masterclass heeft een thema. De 3 thema’s zijn: ‘Ruwvoerwinning en maximaal rendement', ‘Diergezondheid en vee verbetering’ en ‘Financieel management en bedrijfsopvolging’. De masterclasses bestaan uit praktijk- en theorielessen. Door de projecten en zelfstandige opdrachten, waar u tijdens de Winterschool 2016 aan werkt, krijgt u per masterclass een ‘advies op maat’.

Faciliteiten Winterschool 2016

Na een grote verbouwing heeft Aeres Praktijkcentrum Dronten haar nieuwe, moderne melkveestallen in gebruik genomen. De bestaande Flevoland-melkveestal is uitgebreid tot een schoolvoorbeeld van efficiënt gebruik van techniek. De voorzieningen zijn zo opgezet om met zo weinig mogelijk arbeid en kosten een zo hoog mogelijke melkproductie te realiseren. De nieuwe en energie-neutrale Weidestal is ambitieus, uitdagend en duurzaam. Opgezet vanuit het concept Low Input – High Output. Op het praktijkcentrum zijn alle voorkomende typen stallen aanwezig met in totaal 200 stuks melkvee.

Cursuscentrum Agribusiness maakt tijdens de Winterschool 2016 gebruik van de faciliteiten van Aeres Praktijkcentrum Dronten, die volledig zijn ingericht voor (praktijk)gerichte masterclasses in een prettige sfeer. U vindt hier de nieuwste innovaties op gebied van melkvee.

Certificaat Winterschool 'Melkveehouderij'

Na het volgen van iedere masterclass ontvangt u een verklaring van deelname. Zodra u alle drie de benodigde verklaringen bij elkaar heeft, worden deze ingewisseld voor een eindcertificaat. Op deze manier kunt u uw eigen tempo kiezen om het felbegeerde certificaat Winterschool 'Melkveehouderij' te behalen.

Inhoud

Bij een goede onderneming hoort goed financieel management. Tijdens deze masterclass nemen we een kijkje in de stal van technische kengetallen en vertalen die naar de financiële kengetallen. Hierdoor krijgt u zicht in uw bedrijfseigen ontwikkelingsmogelijkheden door verbetering van technische prestaties die doorwerken in economie. Door onze praktische aanpak gaan de cijfers meer voor u leven. Daarnaast leren we u welke mogelijkheden financiering bieden voor investeringen. Belangrijke thema’s die ook langs komen zijn Bedrijfsopvolging en Analyse en Optimalisatie!

Onderwerpen

•Analyse van technische kengetallen
•Analyse van financiële kengetallen
•Bedrijf financiering en bedrijfsopvolging
•Effecten van optimalisaties op economisch resultaat
•Smart dairy farming
•Een bedrijfsbezoek, met focus op bedrijfsopvolging

Aanvangsniveau/voorkennis

U dient minimaal in het bezit te zijn van een MBO opleiding (veehouderij) niveau 3. Relevante werkervaring kan een andere opleidingsachtergrond compenseren. Uw leeftijd is minimaal 20 jaar.

Resultaat

Na afloop van deze masterclass weet u welke effecten uw technische kengetallen op uw financiële kengetallen hebben, heeft u inzicht in uw eigen cijfers en weet u deze te optimaliseren. Daarnaast bereiden we u voor welke investeringen u kunt gaan doen. Door de projecten en zelfstandige opdrachten tijdens de lesdagen krijgt u een ‘advies op maat’. Zo bent u voorbereid op uw toekomst maar ook op die van uw bedrijfsopvolger.

Docenten

De docent(en) van de Winterschool 2016 zijn financieel experts en verbonden aan Groenhorst Barneveld en of CAH Vilentum Hogeschool. In deze masterclass wordt er minimaal 1 gastcollege gegeven door een externe professional uit het financieel agrarisch bedrijfsleven.

Groepsgrootte

De groepsgrootte is ongeveer 16 deelnemers.

Vervolg

Masterclass Ruwvoerwinning en maximaal rendement
Masterclass Diergezondheid en vee verbetering

Inschrijven

Voor meer informatie en inschrijven verwijzen wij u naar onze website: www.cursuscentrum-agribusiness.nl/cursus/melkveehouderij/masterclass-3/

tell-a-friend print


< Vorige pagina
© Agrio uitgeverij bv   |   Disclaimer   |   Algemene voorwaarden   |   Privacybeleid   |   Contact