Praktijkdag suikerbieten op 31 augustus 2017 - Westmaas

Praktijkdag suikerbieten op 31 augustus 2017 - Westmaas
donderdag 31-08-2017
Akkerbouw
Evenement
Praktijkonderzoek AGV, locatie Westmaas
Groeneweg 3
Westmaas
3273 LP
Heel Nederland
Wageningen University and Research en IRS
http://www.wageningenur.nl/suikerbieten2017
maassen@irs.nl

Foto IRS (kennis- en onderzoekscentrum voor de suikerbietenteelt in Nederland) en Wageningen University and Research verzorgen de Praktijkdag suikerbieten op 31 augustus 2017. Op deze dag worden bezoekers breed geïnformeerd over een aantal ontwikkelingen binnen de suikerbietenteelt en worden praktische handvatten geboden voor de teelt op het eigen bedrijf.

Kennisuitwisseling is belangrijk om de opbrengsten op topniveau te brengen en in de toekomst te houden. Een topopbrengst kan alleen gehaald worden als alle zaken op orde zijn. De bezoekers wordt dan ook een uitvoerig programma aangeboden waar kennisuitwisseling centraal staat. Zij kunnen kiezen uit 3 blokken met ieder 3 onderwerpen. Er is een bedrijvenmarkt en via een geleide rondgang krijgen de deelnemers uitleg van een expert bij de diverse onderwerpen.

Plaats en tijdstip
De Praktijkdag vindt plaats op donderdag 31 augustus 2017 van 09.00 uur tot 18.00 uur.
Locatie: Praktijkonderzoek AGV, locatie Westmaas, Groeneweg 3.

Onderwerpen tijdens rondgang
Blok A:
o Rassenproef bietencysteaaltjesresistente suikerbieten
o Proef met meststoffen en groeibevorderaars in suikerbieten
o Suikerbieten en niet-kerende grondbewerking, past dat wel?
Blok B:
o H-WodKa: ‘1 Bar Bitte’
o AeroVision: Drones als hulpmiddel bij gewasscouting
o Rooikwaliteit tot in de puntjes
Blok C:
o Diagnose van ziekten en plagen in suikerbieten
o Demo effecten groenbemesters op ziekten en plagen in de bietenteelt
o Bedrijvenmarkt

Programma
Er zijn drie verschillende rondleidingen die op vier tijden starten. Zo kunnen bezoekers die voor 11 uur komen alle drie de rondleidingen volgen. Elke rondleiding duurt 1 uur. Bezoekers worden hierbij voor het grootste deel rondgereden op excursiewagens. Op het moment dat er geen rondleiding gevolgd wordt, kunnen de bezoekers terecht op de bedrijvenmarkt, zie de lijst met deelnemende bedrijven.
Blok A Blok B Blok C
starttijd: 10.00 10.00 10.00
starttijd: 11.30 11.30 11.30
starttijd: 13.30 13.30 13.30
starttijd: 15.30 15.30 15.30

Actuele beelden
Kijk voor meer informatie en foto’s op de Bietenmonitor op akkerwijzer.nl: www.akkerwijzer.nl/nieuws/11122/.


tell-a-friend print


< Vorige pagina
© Agrio uitgeverij bv   |   Disclaimer   |   Algemene voorwaarden   |   Privacybeleid   |   Contact