Cursus Agrarisch natuurbeheer

Cursus Agrarisch natuurbeheer
donderdag 16-11-2017
Akkerbouw, Overig
Studiedag
Wageningen Campus
Droevendaalsesteeg
Wageningen
6701 PB
Gelderland
http://www.wur.nl/academy
janine.quist@wur.nl

Agrarisch natuurbeheer anno 2017, waar staan we en waar gaan we naar toe? Sinds 1 januari 2016 is de nieuwe regeling voor agrarisch natuurbeheer van kracht en zijn de agrarische natuurbeheerders actief in collectieven, afspraken worden gemaakt en vastgelegd in gebiedsoffertes. Resulteert deze nieuwe aanpak in de gewenste resultaten? Een eerste evaluatie is reeds uitgevoerd en in jhet voorjaar van 2017 is er een scenariostudie over de toekomst van de weidevogels uitgevoerd die aan de 2e kamer wordt aangeboden. Tegelijkertijd tekent zich een ontwikkeling af waarin het agrarisch natuurbeheer lijkt te worden opgenomen in de veel bredere natuurinclusieve landbouw. Bent u geïnteresseerd in de nieuwste ontwikkelingen maar ook in het brede overzicht? Heeft u specifieke kennisvragen of worstelt u met een bepaald project? Schrijf dan nu in voor deze ééndaagse cursus en ga in gesprek met onze experts.

tell-a-friend print


< Vorige pagina
Agrio uitgeverij bv   |   Disclaimer   |   Algemene voorwaarden   |   Privacybeleid   |   Contact