Gezond voedsel wordt geproduceerd in een gezonde kringloop

Gezond voedsel wordt geproduceerd in een gezonde kringloop
vrijdag 08-09-2017
Veehouderij, Akkerbouw, Overig, Pluimveehouderij, Fruitteelt, Varkenshouderij, Melkveehouderij
Symposia
Melkveebedrijf
Horstweg 21
Broekland
8107 AA
Overijssel
Vereniging tot Behoud van Boer&Milieu
http://www.devbbm.nl/Publicaties/
femkewiersma@live.nl

Gezond voedsel wordt geproduceerd in een gezonde kringloop

De Vereniging tot Behoud van Boer&Milieu (VBBM) organiseert op 8 september 2017 een symposium voor politici, beleidsmakers, pers, boeren en andere belangstellenden. Op deze dag zal er onder andere een verband worden aangetoond tussen kwaliteit van mest, bemestingstechnieken en anderzijds nutriënten en sporenelementen die het ruwvoer en vervolgens de melk bevatten. De vereniging heeft momenteel een vrijstelling voor emissiearm bemesten en hoopt op deze dag ook het belang van voortzetting hiervan te benadrukken.

De natuur zelf functioneert erg veel door symbiose: Terwijl mensen constant bezig zijn dit natuurlijke evenwicht met diverse ingrepen te verstoren. Beleidsmatig wordt er aan crisismanagement gedaan: Beleid richt zich steeds op een, vaak problematisch, detail van het geheel. De neveneffecten die buiten dat specifieke onderdeel optreden worden veelal buiten beschouwing gelaten, of er wordt apart beleid op gemaakt, terwijl alles elkaar juist beïnvloed. Dit zorgt er voor dat zowel het milieu als de voedselkwaliteit onder druk komt te staan. De onderbouwing daarvan zullen we op deze dag aan u presenteren. De VBBM roept met dit symposium beleidsmakers op om de mestproblematiek vanuit een nieuwe invalshoek te benaderen, zodat we in de toekomst ook gezonde producten kunnen blijven produceren.

VBBM voorzitter Erik Valk: ‘Veel oplossingen voor de milieuproblematiek zijn te vinden in de natuur zelf, natuurlijke systemen zijn namelijk perfect in balans. In de landbouw zijn we een weg ingeslagen waarbij voornamelijk technische en chemische oplossingen gezocht worden. Wat mij betreft zijn dit oplossingen met een beperkte houdbaarheidsdatum. Techniek zou in dienst moeten zijn van de biologie, dit is nu niet het geval. Met dit symposium willen we laten zien, wat we als boer in de praktijk al jarenlang doen en welke voordelen dit heeft. Onze bedrijfsvoering levert aantoonbaar emissiearme mest op, een gezondmakend bodemleven, een hoge kwaliteit ruwvoer, gezonde dieren en gezonde melk. We hopen zo een breed publiek te overtuigen hoe het op een eenvoudige en praktische manier anders en duurzamer kan, zowel voor de boer, als voor het milieu (en hopelijk ook voor de overheid)! Van akkerbouwer tot varkenshouder, burger en boer, iedereen is welkom op deze dag want het is ons aller belang’.

Buiten de theorie zullen er diverse workshops en demonstraties zijn, waarbij met name de twee aangrenzende bodems interessant zijn: Hierbij worden sinds jaar en dag twee aangrenzende percelen op verschillende wijze bemest en onderhouden. In de aanloop naar het symposium zijn diverse onderzoeken op deze bodems gedaan. Op 8 september zullen verschillende experts hun onderzoeksresultaten uitvoerig toelichten en onderbouwen. Meer informatie op de website www.devbbm.nl . Tot 8 september vanaf 10.00 op ‘Horstweg 21, 8107 AA te Broekland’!________________________________________


tell-a-friend print agenda alert


< Vorige pagina
© Agrio uitgeverij bv   |   Disclaimer   |   Algemene voorwaarden   |   Privacybeleid   |   Contact