Bodemvruchtbaarheid

Bodemvruchtbaarheid
vrijdag 15-09-2017
Akkerbouw, Melkveehouderij
Studiedag
Lage Mierde (N-Br)
Boksumerdyk 11
Leeuwarden
9084 AA
Noord-Brabant
Dairy Training Centre
http://www.dairytrainingcentre.com/trainingen/bodemvruchtbaarheid-2
g.haverkamp@dairytrainingcentre.com

Foto Bodemvruchtbaarheid

In de training Bodemvruchtbaarheid verdiepen de deelnemers zich in de achtergronden van bodemvruchtbaarheid. Aan het einde van de training ben je in staat de juiste maatregelen voor bodemvruchtbaarheid op je bedrijf uit te voeren en een bodemvruchtbaarheidsplan te maken.

Voor wie
De training is bestemd voor melkveehouders, adviseurs, loonwerkers en iedereen die meer wil weten over de achtergronden van bodemvruchtbaarheid en de geleerde inzichten wil toepassen om meer rendement uit de bedrijfsvoering te halen.

Inhoud
In deze training werk je aan je actuele kennis van bodemvruchtbaarheid. Verder leer je bodemdata te analyseren en te verwerken tot een goed bodemvruchtbaarheidsplan voor het eigen melkveebedrijf. Deze 3-daagse training kan op verschillende locaties worden
uitgevoerd. Voor het Noorden in Leeuwarden/Oenkerk, in het Midden en Zuiden van Nederland in respectievelijk Dronten en Lage Mierde.

Wat ga je doen
Onderwerpen die onder andere aan de orde komen, zijn:
Achtergrond bodemvruchtbaarheid van gangbare grondsoorten
Het bepalen van de Bodem Conditie Score
Het opstellen van een organische stof balans
Inzet van vaste mest/ groenbemester/bodemverbeteraars
Graslandverbetering (inzaai/doorzaai) nut en noodzaak
Rassenkeuze en samenstelling grasmengsels
Visie op en ontwikkeling van bodemvruchtbaarheid in andere gebieden/landen

Resultaten:
Na de training:
Begrijp je waar het om draait bij bodemvruchtbaarheid
Kun je een bodemprofiel maken en een chemische analyse van de bodem lezen
Kun je voor je eigen percelen de Bodem Conditie Score bepalen
Stel je een organische stof balans op
Voer je de juiste maatregelen van bodemvruchtbaarheid uit op het eigen bedrijf
Kun je voor je bedrijf een goed bemestingsplan opstellen

Optioneel
Op de optionele 4e dag van de training is het mogelijk om chroma’s te lezen/maken en daarmee de kwaliteit van de bodem te bepalen.

tell-a-friend print


< Vorige pagina
© Agrio uitgeverij bv   |   Disclaimer   |   Algemene voorwaarden   |   Privacybeleid   |   Contact