Melkkwaliteit basis

Melkkwaliteit basis
dinsdag 16-01-2018
Melkveehouderij
Studiedag
Leeuwarden/Oenkerk
Boksumerdyk 11
Leeuwarden
9084 AA
Friesland
Dairy Training Centre
http://www.dairytrainingcentre.com/trainingen/melkkwaliteit-1
g.haverkamp@dairytrainingcentre.com

Foto Melkkwaliteit basis

Op een melkveehouderijbedrijf worden dagelijks, al dan niet automatisch, de koeien gemolken. De melk wordt voor maximaal 72 uur gekoeld bewaard op het bedrijf, waarna het wordt “geleverd” aan de zuivelfabriek. Melk vormt hiermee de belangrijkste inkomstenbron van een melkveehouderijbedrijf. In de zuivelfabriek wordt het verwerkt tot vele producten. Van poeder tot kaas, van boter tot allerlei lekkere toetjes.
Van de zuivelproducten, die in Nederland worden geproduceerd, wordt ca. 70 procent geëxporteerd over de gehele wereld. Vanuit de zuivelindustrie worden er dan ook strenge eisen gesteld aan de kwaliteit van de melk en de wijze waarop het wordt geproduceerd. De kortingen op melk van matige kwaliteit worden steeds hoger, het kan zelfs leiden tot melkweigering.

Voor wie
De training is bedoeld voor (toekomstige) melkveehouders, studenten (agrarisch onderwijs), erf betreders en belangstellenden die meer praktische kennis willen opdoen op het gebied van melkkwaliteit.

Inhoud
In de training wordt o.a. ingegaan op de volgende onderdelen:
Melksamenstelling
Kwaliteitsonderdelen melk
Welke bedrijfsfactoren hebben invloed op de melkkwaliteit
Kwaliteitsborging, nut en noodzaak
Uitstraling bedrijf (imago)
Reiniging van melkinstallatie/ melkkoeltank

Wat ga je doen?
Een rondgang over het bedrijf, waarbij de kritische punten (en mogelijk oplossingen) worden benoemd mbt melkkwaliteit
Speciale aandacht voor erf, melklokaal, melkstal en huisvesting koeien
Het nemen van een (melk)monster voor bacteriologisch onderzoek of het uitvoeren van een CMT test
Gesprek met een melkverwerker over het nut van goede melkkwaliteit

Resultaten
Na de training
ben je op de hoogte van de melkkwaliteitseisen op een melkveebedrijf
kun je kritische punten rondom melken en melkbewaring signaleren op een bedrijf

Vragen?
Bel: +31 (0)58 727 10 16
Mail: info@dairytrainingcentre.com

tell-a-friend print


< Vorige pagina
© Agrio uitgeverij bv   |   Disclaimer   |   Algemene voorwaarden   |   Privacybeleid   |   Contact