Cursus 'Keurmeester landbouw-, tuin- en parkmachines'

Cursus 'Keurmeester landbouw-, tuin- en parkmachines'
maandag 25-06-2018
Akkerbouw, Tuinbouw, Overig, Loonwerk, Mechanisatie
Studiedag
Zuid Nederland
Nog onbekend
Zuid Nederland
0000 AA
Gelderland, Utrecht, Drenthe, Flevoland, Friesland, Groningen, Heel Nederland, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Zeeland, Zuid-Holland
Nieuwhuis Consult
http://www.nieuwhuisconsult.nl/opleidingen/arbo_en_veiligheid/Keurmeester_landbouw_tuin_en_parkmachines/
info@nieuwhuisconsult.nl

Keurmeester landbouw-, tuin- en parkmachines

Deelnemers worden opgeleid voor het keuren van groenmachines volgens wettelijke verplichting: de Machinerichtlijn, Richtlijn Arbeidsmiddelen, Wegenverkeerswet, NEN 3140, LTP-keur. Na afloop van de cursus kan de keurmeester eigen machines of die van derden keuren.

Inhoud
In de training voor keurmeesters zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen:

•achtergronden van de Machinerichtlijn (CE-markering), Richtlijn Arbeidsmiddelen, NEN3140 en Wegenverkeerswet;
•LTP-keur en LTP-keur criteria en COM-keur criteria;
•vergelijkinging LTP-keur met andere keurmerken zoals COM-keur;
•wetgeving, ARBO-wet en produktaansprakelijkheid;
•Arbeidsmiddelenbesluit;
•onafhankelijkheid van de keurmeester;
•werken met het keuringssysteem.;
•keuren van machines volgens de Richtlijn Arbeidsmiddelen;
•keuren van machines en materieel volgens de Wegenverkeerswet;
•noodzakelijke aanpassingen van machines voor 1-1-1995 ten aanzien van afschermingen en noodvoorzieningen;
•aanbrengen van waarschuwingsopschriften;
•testen van groenmachines;
•rapportage van uitgevoerde keuringen.

Doelgroep
Medewerkers die zijn belast met het keuren van landbouw- en/of tuin- en parkmachines, groenmachines en/of grondverzetmachines.

Leerdoel
Deelnemers worden opgeleid voor het keuren van landbouw-, tuin- en parkmachines/ groenmachines volgens de Machinerichtlijn, Richtlijn Arbeidsmiddelen, Wegenverkeerswet, NEN 3140.

Werkvorm
Doceren theorie, wettelijk kader en technieken. Er wordt veel tijd besteed aan het in de praktijk brengen van keuringen en bespreking van de keuringsresultaten.

Duur
1 dag van 9.00 tot 16.00 uur

Certificaat
Keurmeester landbouw-, tuin- en parkmachines, na goed afleggen theorie- en praktijktoets. Wanneer u 2 deelnemers opleidt als keurmeester, kunt u in aanmerking komen voor LTP-keur.


Voor keurmeesters die nu al opgeleid zijn volgens COM-keur wordt dit certificaat door LTP-keur geaccepteerd. Deze kunnen volstaan met een herhalingsopleiding van 1 dag per 2 jaar.


Locatie en data
Verschillende locaties in Nederland, bijvoorbeeld Alphen aan den Rijn en Amersfoort

Prijs
€ 295,- excl. BTW, incl. cursusmateriaal, lunch en certificaat

tell-a-friend print


< Vorige pagina
© Agrio uitgeverij bv   |   Disclaimer   |   Algemene voorwaarden   |   Privacybeleid   |   Contact