Kringloop en Bodem: welke kansen grijpt u aan?

Kringloop en Bodem: welke kansen grijpt u aan?
dinsdag 13-02-2018
Veehouderij, Melkveehouderij
Informatiebijeenkomst
Hoeve Groot Zandbrink
Postweg 2
Leusden
3831 SE
Gelderland, Utrecht
Collectief Utrecht Oost, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Waterschap Vallei en Veluwe en Gebiedscoöperatie O-gen
https://lami.nl/agenda/kringloop
i.bottema@o-gen.nl

Voor dit evenement is een folder beschikbaar.
Klik hier om deze te downloaden.

Foto Bijeenkomst Kringloop en Bodem; welke kansen grijpt u aan?

Voor een rendabel melkveebedrijf is goed vakmanschap meer dan ooit cruciaal. Op 13 februari organiseren Collectief Utrecht Oost, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Waterschap Vallei en Veluwe en Gebiedscoöperatie O-gen daarom een informatieve avond over kringlooplandbouw en bodem. We delen kennis en ervaring die is opgedaan in verschillende kringloopprojecten. De avond wordt ingeleid door gedeputeerde Maasdam van de provincie Utrecht. Daarna kunnen de aanwezigen kiezen uit workshops waarin in de praktijk beproefde methodes aan de orde komen. Heemraden Schoonman en Beugelink sluiten de avond af. Melkveehouders uit Utrecht Oost en de Gelderse Vallei zijn op 13 februari van harte welkom vanaf 19:30 uur op Hoeve Groot Zandbrink, Postweg 2 Leusden. Aanmelden en meer informatie op lami.nl/agenda/kringloop

Winst door sluiten mineralenkringloop
Voor melkveehouders is de laatste tijd veel veranderd. Om ook nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden is vakmanschap nodig. Voor een toekomstbestendig bedrijf is werken aan een hoge mestbenutting en goede gewasopbrengsten van blijvend belang. Het sluiten van de mineralenkringloop op het bedrijf leidt tot een grotere efficiëntie, een hoger saldo en een aantoonbaar duurzamere bedrijfsvoering.

Leren van kringloopprojecten
In Utrecht Oost en de Gelderse Vallei hebben vanaf 2007 meer dan 200 melkveehouders samen met hun gebiedspartners aan kringloopprojecten gewerkt. Het doel van de projecten is om minder stikstof en fosfor te verliezen aan bodem, water en lucht. In verschillende workshops vertellen melkveehouders en gebiedspartners hoe de opgedane kennis direct toegepast kan worden in de bedrijfsvoering. U kunt kiezen uit twee van de onderstaande workshops:
• Meer melken uit eigen ruwvoer
• Bodemkwaliteit beoordelen en verbeteren
• Bodem en bemesting; kansen voor precisiebemesting
• Koe en kringlooplandbouw; kansen en toekomst!
• Waterkwaliteit, agrarisch natuurbeheer en biodiversiteit

Samenwerken aan kringlooplandbouw
In Utrecht Oost werken Collectief Utrecht Oost, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, Waterschap Vallei en Veluwe, Provincie Utrecht, LTO Noord en Gebiedscoöperatie O-gen aan schoon water, gezonde bodem en vitale bedrijven. We stimuleren de kringloopaanpak. Zo dragen we bij aan een krachtig en vitaal landelijk gebied. Waar iedereen nu, maar ook in de toekomst van kan genieten en waar ondernemers blijvend een gezond bedrijf kunnen runnen.


tell-a-friend print


< Vorige pagina
© Agrio uitgeverij bv   |   Disclaimer   |   Algemene voorwaarden   |   Privacybeleid   |   Contact