Maisteelt op veengrond, het kan!

Maisteelt op veengrond, het kan!
donderdag 15-02-2018
Akkerbouw, Melkveehouderij
Informatiebijeenkomst
Partycentrum 't Haske
Vegelinsweg 20
Joure
8501 ba
Drenthe, Flevoland, Friesland, Groningen, Overijssel
Wageningen Praktijkonderzoek AGV
oane.dehoop@wur.nl

Foto Maisteelt op veengrond, het kan!

Maïsteelt op veengrond, en vooral op veen zonder kleidek, staat ter flink terdiscussie. Door de maisteelt versnelt de bodemdaling door veenoxidatie, is de veronderstelling. Met het project “Maisteelt en bodemdaling”, uitgevoerd door Wageningen Praktijkonderzoek AGV, voor het Friese veenweidegebied zetten we de feiten op een rij. Tevens demonstreren we alternatieve teeltsystemen in de praktijk. Met als achterliggende doel: een zodanige verduurzaming van maïsteelt op veen, zowel wat bodemdaling als wat opbrengsten betreft, dat die teelt voor langere termijn behouden kan blijven.

Afgelopen seizoen hebben we gezien dat mais in strokenteelt vergelijkbare opbrengsten lijkt te halen als met ploegen. Met strokenteelt wordt maar een klein deel van de grond bewerkt, dit geeft potentie voor het verminderen van de veenoxidatie. Tegelijkertijd gaf strokenteelt afgelopen jaar meer draagkracht onder de natte omstandigheden tijdens de oogst. De grondwaterstand onder gras was lager dan onder mais.
Bent u benieuwd naar de verdere resultaten van afgelopen seizoen? Heeft u ideeën hoe maisteelt op veen eruit zou moeten zien?

Kom dan op 15 februari naar onze bijeenkomst. Hier zullen we uitgebreider stil staan bij alle resultaten van afgelopen jaar.

Datum: 15 februari
Tijd: 20:00 tot 21:30 uur
Locatie: Party- en zalencentrum 't Haske, Vegelinsweg 20 in Joure


tell-a-friend print


< Vorige pagina
© Agrio uitgeverij bv   |   Disclaimer   |   Algemene voorwaarden   |   Privacybeleid   |   Contact