Het Pluimvee Symposium Leg

Het Pluimvee Symposium Leg
donderdag 17-05-2018
Pluimveehouderij
Symposia
Venco Campus
Meerheide 200
Eersel
5521 DW
Noord-Brabant
Het pluimvee Symposium
https://www.pluimveeweb.nl/algemeen/symposium/symposium-hogere-pluimveegezondheid-leg/
shp@agrio.nl

Het moet anders!?

Op 17 mei 2018 vindt de vijfde editie plaats van het Pluimvee Symposium Leg voor leghennenhouders en opfokkers uit Nederland en Vlaanderen.Het thema ‘Het moet anders!? heeft de organisatie ook geïnspireerd om de opzet van het symposium te veranderen. Het programma is compacter dan voorgaande jaren en het avondprogramma krijgt een nieuwe opzet. Het symposium vindt plaats op de Venco Campus, Meerheide 200 in Eersel.

Programma

14.00 uur - Ontvangst

14.45 uur - Opening

15.00 uur - Marketing? Just do it! - Olivier Wegloop, marketing- en communicatiespecialist (plenair)

15.45 uur - Nominaties Innovatieprijs Leg

16.15 uur - Pauze

16.30 uur - Afzet met toegevoegde waarde kan ook grootschalig - Bernd Feenstra, marktadviseur tuinbouw

17.15 uur - Groeien door cijfermatig ondernemen - Frank de Ronde, pluimveehouder in Spier

18.00 uur - Koud- en warmbuffet

19.15 uur - Bekendmaking Innovatieprijs Leg - Jan Workamp, voorzitter jury

19.30 uur - Lagerhuisdebat onder leiding van Gijs Wenink, directeur DebatAcademie

20.45 uur - Naborrel

Toegang periferie/agribusiness
Voor afgevaardigden van periferie/ agribusiness geldt dat het symposium Leg enkel toegankelijk is in combinatie met de ochtendsessie “Vewrantwoordelijkheden voor erfbetreders” georganiseerd door GD en Agrivaknet. Voor meer informatie en aanmelden volg de link:Periferie/Agribusiness hier aanmelden

Toegang pluimveehouders
De toegang voor dit symposium is gratis voor pluimveehouders, vermeerderaars, opfokkers en hun medewerkers. Onder pluimveehouders, vermeerderaars en opfokkers en hun medewerkers wordt verstaan: zij die- nagenoeg- dagelijks in de stal zijn en meewerken bij de verzorging van pluimvee en geen (neven)functie bekleden bij een toeleverend, afnemend- dan wel service verlenend bedrijf of organisatie in de pluimveehouderij (periferie / agribusiness). Ook gratis voor studenten met een relevante studierichting en de pers. Dit alles ter beoordeling van de organisatie.

U kunt zich aanmelden op de bijgevoegde website.

tell-a-friend print Alle evenementen van deze plaatser


< Vorige pagina
© Agrio uitgeverij bv   |   Disclaimer   |   Algemene voorwaarden   |   Privacybeleid   |   Contact