Seminar en matchmakingevent

Seminar en matchmakingevent
maandag 18-06-2018
Pluimveehouderij
Bijeenkomst
Nederlands Pluimveemuseum
Hessenweg 2A
Barneveld
3771 RB
Gelderland
Nederlands Export Combinatie
www.nec.nl
landbouwagenda@landbouwagenda.nl

De afgelopen jaren vertoonde de voor Sri Lanka belangrijke pluimveesector hoge groeicijfers, doordat de
vraag naar pluimveeproducten in het land is toegenomen. Lokale producenten kunnen tot nog toe aan
deze vraag naar kippenvlees en eieren voldoen. Ook is dierenwelzijn in Sri Lanka een toenemend aandachtspunt. De sector heeft daarnaast veel behoefte aan kennis op het gebied van preventie, controle en besmettelijkheid van dierziekten, veilig gebruik van antibiotica en kennis en toegang tot duurzame productietechnologieën, bedrijfsbeheer en diervoeding.

De Nederlandse pluimveesector (zowel de private partijen als kennisinstellingen en overheidsinstanties) kan een goed voorbeeld zijn voor Sri Lanka omdat het zich heeft onderscheiden op basis van duurzamere
productie met een hoger niveau van dierenwelzijn en voedselveiligheid. Om deze reden heeft de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, NEC gevraagd dit studiebezoek te organiseren.

U kunt zich aanmelden voor het seminar en de individuele gesprekken met één of meerdere leden van deze delegatie. De een-op-een gesprekken tijdens de matchmaking worden in overleg gepland. Zowel het seminar als de matchmaking is gratis. Tijdstip: 12.3016.30 uur (programma volgt). Aansluitend (tot ongeveer 18.00) is er een netwerkborrel met de Sri Lankaanse bedrijven.

Aanmelden voor het seminar en de matchmaking kan door het aanmeldformulier in te vullen en te sturen naar info@nec.nl t.a.v. Dyon Zwijnenburg. Aanmelden kan tot 8 juni 2018. De Sri Lankaanse bedrijven en hun interesses zijn te vinden in het
profielenoverzicht; www.nec.nl/wp-content/uploads/2018/05/Profiles-Delegation-Sri-Lanka-Poultry.pdf

tell-a-friend print Alle evenementen van deze plaatser


< Vorige pagina
Agrio uitgeverij bv   |   Disclaimer   |   Algemene voorwaarden   |   Privacybeleid   |   Contact