Innovaties gezocht voor toekomstbestendige pluimveestallen

Innovaties gezocht voor toekomstbestendige pluimveestallen
donderdag 11-10-2018
Pluimveehouderij
Beurs
Kipster in Oirlo
Wusterweg 0
Oirlo
5811 AD
Limburg
https://www.fme.nl/nl/agenda/innovaties-gezocht-toekomstbestendige-pluimveestallen?utm_source=Pluimvee&utm_campaign=7bcb205afb-Materialenkring_NH_energiebesparing_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_dd27df48a8-7bcb205afb-321255
landbouwagenda@landbouwagenda.nl

De landbouw staat voor een enorme transitie. Dat geldt zeer zeker ook voor de pluimveehouderij. Er zijn innovaties noodzakelijk om bestaande stallen toekomstbestendig te maken of vernieuwende stalconcepten te introduceren. De stal van de toekomst houdt rekening met het klimaat, natuur, dierenwelzijn en de omgeving. Op 11 oktober organiseren wij een inventarisatie- en innovatiesessie over dit thema.

De pluimveehouderij in Nederland heeft te maken met een aantal uitdagingen. Dierenwelzijn, milieu, volksgezondheid, geur en energie zijn onderwerpen die veel meer aandacht vragen. De kippenstallen moeten toekomstbestendig worden gemaakt. Nieuwe technieken en slimme innovaties kunnen de pluimveehouderij helpen om te vernieuwen. Daarom is het noodzakelijk dat we alle kennis en ervaring uit andere branches en sectoren gaan inzetten om de stallen te moderniseren. Provincie Noord-Brabant gaat samen met FME, ZLTO en VNO-NCW Brabant Zeeland op zoek naar wenselijke en haalbare oplossingen die de pluimveesector toekomstbestendig maken.

Om de aanwezige kennis en ervaring van bedrijven en kennisinstellingen te verbinden en te kijken hoe door samenwerking en het benutten van (branche)vreemde oplossingen er innovaties tot stand kunnen worden gebracht, organiseren wij op 11 oktober een kennissessie bij Kipster in Oirlo. Pluimveehouders, creatieve en innovatieve ondernemers, vertegenwoordigers van kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties (NGOs) kunnen dan samen nadenken over oplossingen voor de uitdagingen waar de sector voor staat.

Programma
09.30 uur - Ontvangst en registratie
10.00 uur - Wat is een Toekomstbestendige stal Presentatie door Kipster
10.30 uur - Brainstormronde 1 met drie rondetafels:
Aan elke rondetafel zijn boeren, ngos, overheid, kennisinstellingen en technologie ondernemingen vertegenwoordigd.
a. mest en mestverwerking
b. gezondheid voor mens en omgeving
c. energie (besparing en opwekking)

12.30 uur - Lunch
13.00 uur - Innovatiepitches deel 1
13.30 uur - Brainstormronde 2 met drie rondetafels:
d. dier (gezondheid- en welzijn)
e. fijnstof
f. werk omstandigheden

16.00 uur - Borrel en netwerk
17.00 uur - Afsluiting

tell-a-friend print Alle evenementen van deze plaatser


< Vorige pagina
Agrio uitgeverij bv   |   Disclaimer   |   Algemene voorwaarden   |   Privacybeleid   |   Contact