Topkuil evenement "Eigen €iwit loont"

Topkuil evenement "Eigen €iwit loont"
donderdag 15-11-2018
Melkveehouderij
Evenement
Boerengoed
Hoevenseweg 5
Enspijk
4157 JB
Gelderland
Melkvee
https://www.melkvee.nl/evenement/140516-topkuil-evenement-enspijk/locatie-en-vervoer/
susette@agrio.nl

"Eigen €iwit loont"
Op donderdag 15 november organiseert Topkuil haar jaarlijkse evenement, dit keer op Evenementenlocatie Boerengoed te Enspijk en het nabij gelegen melkveebedrijf van de familie Van der Hoog. Thema: "Eigen €iwit loont". De sector heeft een bindend advies gepresenteerd waarin wordt gesteld dat melkveehouders in 2025 minimaal 65% van de eiwitbehoefte op eigen grond of in de directe omgeving moeten produceren. Het evenement zal hier ruimschoots aandacht aan besteden. Vast programmaonderdeel is de bekendmaking van de winnaar van de Topkuilcompetitie. Onder de foto vindt u het volledige programma.

Programma

1 Ontvangst
09:30 tot 10:05
Vanaf 09:30 uur wordt u ontvangen met een kopje koffie/thee op Evenementenlocatie Berengoed aan de Hoevenseweg 5 in Enspijk.
2 Naar meer grondgebondenheid met eigen (ruw)voer
10:05 tot 11:00
In 2025 moet minimaal 65 procent van de eiwitbehoefte van een melkveebedrijf afkomstig zijn van grond van het eigen bedrijf of uit de directe omgeving. Maar waar staan we als sector? En welke toepassingen kunnen we maken om daar te komen? Wat zijn de economische consequenties? Jaap Gielen van Countus presenteert de cijfers en geeft een toelichting hierop. Boer Erik Smale uit het Gelderse Joppe vertelt hoe hij in zijn bedrijfsvoering zijn gewasopbrengsten tot waarde brengt.

3 Workshoprondes
11:00 tot 12:00
Workshop 1 'Méér eiwit met gras-klaver' door Plantum:
Kun je meer eiwit produceren met gras-klaver? Graszaadbedrijven DLF, DSV en Limagrain combineren onderzoeksresultaten met praktijkervaring. De speciale aandachtspunten bij de uitzaai van gras-klaver krijgen aandacht. Met gras- en klaverbakken worden de aandachtspunten van gras-klaver toegelicht, zowel richting beweiden als richting maaien.

Workshop 2 'Gaan we aan de grasbrok?' door Eurfins Agro:
Moeten we op bedrijfsniveau meer eiwit telen of benutten? Als alternatieve eiwitbronnen worden vaak akkerbouwgewassen genoemd. Toch is dit in een groot gedeelte van Nederland moeilijk te realiseren. Veehouders zullen het daarom moeten zoeken in een hogere eiwitbenutting van eigen land. Hoe kunnen we dit effectief doen?

Workshop 3 'Traditionele hooibouwwerktuigen verleden tijd?' door Reesink Agri:
Maaiers, schudders, harken, ze zijn door de jaren heen beter, groter en functioneler geworden. Maar het principe is nog altijd hetzelfde. Inmiddels komt daar verandering in. Een mooi voorbeeld is de bandhark, die het gras middels een pick-up oppakt. Wat zijn de voordelen en hoe leidt dit tot nog een betere benutting van het eiwit? Ter plekke kunt u de bandhark met eigen ogen zien.

Workshop 4 '(Nog) beter strooien voor meer eigen eiwit' door OCI Agro:
In deze interactieve en praktische workshop met een kunstmeststrooier als middelpunt komen o.a. de strooierafstelling, aandachtspunten onderhoud en het verschil in verdeelnauwkeurigheid van een kwaliteitsmeststof en een ‘inferieure’ meststof ter sprake. Waar kun je als veehouder invloed op uitoefenen als het gaat om het optimaal verdelen van je kunstmest?

U kunt alle workshops volgen, u hoeft dus niet te kiezen.

4 Lunch
12:00 tot 13:00
Voor de inwendige mens wordt goed gezorgd, er staat een lunch voor u klaar.

5 Vervolg workshoprondes
13:00 tot 14:35
Na de lunch wordt het programma vervolgd met de workshoprondes.

6 De bodem in relatie tot eiwitkwaliteit
14:35 tot 15:00
Hoe kunnen wij met een minimale stikstofgift uit kunstmest en een maximale gift aan drijfmest toch nog een gewas telen waar de koe efficiënt op produceert? Om hier idee bij te krijgen is het van groot belang de basis begrippen van de bodem te kennen. Onderwerpen die in deze presentatie van Van Iperen aan bod komen zijn: organische stof, pH, opbouw laag, afbouw laag, structuur, textuur, zode en plantenwortels, bodemleven en het zelfregulerend vermogen van de bodem.

7 Prijsuitrijking Topkuil
15:00 tot 15:30
De winnaar van de Topkuilcompetitie wordt bekend gemaakt.

8 Naborrel
15:30 tot 16:00
Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u met uw collega melkveehouders naborrelen.

tell-a-friend print Alle evenementen van deze plaatser


< Vorige pagina
© Agrio uitgeverij bv   |   Disclaimer   |   Algemene voorwaarden   |   Privacybeleid   |   Contact