Informatieavond Droogteschade.nl

Informatieavond Droogteschade.nl
dinsdag 11-12-2018
Veehouderij, Akkerbouw, Overig, Melkveehouderij
Informatiebijeenkomst
Restaurant Wielens
Dorpsstraat 19
Noord-Sleen
7846 AS
Drenthe
Droogteschade Nederland B.V.
http://droogteschade.nl
info@droogteschade.nl

Informatieavond. Droogteschade.nl is een actie gestart voor landbouwbedrijven om droogteschade door grondwateronttrekking vergoed te krijgen. Waterwinbedrijven gebruiken grondwater voor de drinkwatervoorziening. Landbouwbedrijven in het beïnvloedingsgebied van een waterwingebied ontvangen daar vaak geen of te weinig schadevergoeding voor. Soms weten boeren niet dat er schade is. Of ze weten niet dat ze recht hebben op zon vergoeding of wanneer ze ervoor in aanmerking komen. Droogteschade.nl heeft door hydrologen laten uitzoeken wat landelijk de schade is van grondwateronttrekking. Uit dat onderzoek blijkt dat de schade in Nederland meer dan 15 miljoen euro per jaar is, terwijl de benadeelde boeren op dit moment maar zon 3 miljoen vergoed krijgen.
Via de website www.droogteschade.nl kunnen landbouwbedrijven controleren of hun bedrijf in een gebied ligt waar mogelijk recht op schadevergoeding bestaat. Ieder landbouwbedrijf dat zich binnen een waterwingebied bevindt of daarbuiten maar wel vermoedt dat hij droogteschade lijdt door een waterwinning kan zich aanmelden. Boeren die zich aanmelden, betalen geen kosten vooraf maar een resultaatsafhankelijke vergoeding uit de opbrengst die Droogteschade.nl voor ze realiseert: no-cure-no-pay. LTO-Nederland steunt het initiatief van Droogteschade.nl, zie ook www.lto.nl. Tijdens de informatieavonden zal er een toelichting worden gegeven op de actie, de aanpak en de voorwaarden voor deelname en is er ruimte om vragen te stellen aan het team van Droogteschade.nl. Aanmelden voor een informatieavond kan op www.droogteschade.nl, door een mail te sturen aan info@droogteschade.nl of via 085-8226388.tell-a-friend print Alle evenementen van deze plaatser


< Vorige pagina
Agrio uitgeverij bv   |   Disclaimer   |   Algemene voorwaarden   |   Privacybeleid   |   Contact