4e jongerencongres 'Welke impact heeft feedprint op het milieu en de diervoedsector?

4e jongerencongres 'Welke impact heeft feedprint op het milieu en de diervoedsector?
donderdag 06-06-2019
Akkerbouw, Overig
Evenement
Het Turfschip
Schipperstraat 2
Etten- Leur
4871 KK
Noord-Brabant
BFA, BSD, Nevedi, Feed Design Lab
landbouwagenda@landbouwagenda.nl

WELKE IMPACT HEEFT FEEDPRINT OP HET MILIEU
EN DE DIERVOEDERSECTOR?

De regering kondigde eind 2018 forse maatregelen aan om de uitstoot broeikasgassen in
de landbouw met de helft terug te dringen. Daarnaast wil de burger de milieudruk kunnen
vergelijken van producten in de supermarkt. Begin maart kopte Boerderij dat de kennis van
de erfbetreders over broeikasgassen, kringloop- en natuurinclusieve landbouw tegenvalt.
Het jongerencongres speelt hierop in. Welke klimaatdoelstellingen zijn nu al concreet? En
wat betekent dit voor jouw bedrijf, organisatie of eigen toekomst?
TIJD VOOR DISCUSSIE!
Met bijvoorbeeld de methode FeedPrint kan de CO2-voetafdruk van diervoer worden
berekend en de bedrijfsprestaties in termen van CO2 per kilogram dierlijk product worden
berekend. Hoe werkt de FeedPrint nou precies? Wat kunnen we hiermee? Hoe kunnen
bedrijven hiermee rekening houden en de gestelde doelen halen?
HOUDEN DEZE VRAGEN JOU OOK BEZIG?
Wat betekent de FeedPrint voor de toekomst? Is het haalbaar voor de sector? Kan de
diervoedersector zich onderscheiden met de FeedPrint? Zijn er al succesvolle projecten
lopende? Wat kan de consument met deze informatie? Op 6 juni geven experts antwoorden op deze vragen.

AANMELDEN? KLIK OP ONDERSTAANDE LINK:
WWW.FEEDDESIGNLAB.NL/AANMELDEN-JONGERENCONGRES/

Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je een inschrijfbevestiging.
Aanmelden graag vr 25 mei 2019.

WIE ZIJN WIJ
De Young Feed Professionals (yFEEDpros)
vormen een netwerk van jonge
professionals in de Feed en Petfoodindustrie die samen de uitdaging aangaan
om kennis en netwerk te delen voor een
diervoerindustrie met toekomstperspectief.
Deze bijeenkomst is een gezamenlijk
initiatief van de Young Feed Professionals,
Nevedi, BFA, studenten van Stichting BSD
en Feed Design Lab.
Wij nodigen je graag uit voor deze
bijeenkomst, de bijeenkomst
is gratis maar aanmelden is verplicht.

PROGRAMMA
15.30 uur Ontvangst
16.00 uur Opening door Annemarije van Hoek (voorzitter YFP)
16.05 uur Inleiding op het thema door dagvoorzitter Gerrianne Jansen
16.15 uur Presentatie door: dr.ir. Theun Vellinga, Dienst
Landbouwkundig Onderzoek (DLO) onderzoeker bij de WUR
16.35 uur Presentatie door: Koert Verkerk, strategisch
programmamanager bij FrieslandCampina
16.55 uur Discussie onder leiding van dagvoorzitter
17.50 uur Wrap up en beantwoording hoofdvraag
18.00 uur Netwerkborrel
19.30 uur Sluiting

WANNEER
Donderdag 6 juni 2019

WAAR
Het Turfschip
Schipperstraat 2
4871 KK Etten-Leur
Nederland

tell-a-friend print Alle evenementen van deze plaatser


< Vorige pagina
Agrio uitgeverij bv   |   Disclaimer   |   Algemene voorwaarden   |   Privacybeleid   |   Contact