Cursus samenwerking Akkerbouw+Melkveehouderij NIL

Cursus samenwerking Akkerbouw+Melkveehouderij NIL
donderdag 14-11-2019
Akkerbouw, Melkveehouderij
Bijeenkomst
Proefboerderij Kollumerwaard
Hooge Zuidwal 1
Munnekezijl
9853 TJ
Friesland, Groningen
Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw
https://www.livinglabfryslan.frl/event/natuurinclusieve-akkerbouw-melkveehouderij/
rietema@spna.nl

5-daagse cursus samenwerking akkerbouw + melkveehouderij m.b.t. natuur-inclusieve landbouw.

Organisatie: Living Lab Fryslan en Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw.

Waarom deze cursus?
Theun Vellinga (Programmaleider LLF) vertelt: ‘We organiseren deze cursus, omdat we merken dat zowel bij SPNA als bij LLF vragen binnen komen over hoe beide sectoren in een samenwerking een bijdrage aan NIL kunnen leveren. De behoefte is er, het ontbreekt nog aan een stukje kennis. We zien goede mogelijkheden om meer natuurinclusief te worden als bedrijven gaan samenwerken. Dan gaat het om het belang van een gezonde bodem, om de voordelen van een ruimere vruchtwisseling, bevordering van natuur- en landschapswaarden in de samenwerking, maar ook om de vraag naar lokaal verbouwde eiwitgewassen in de melkveehouderij en de behoefte aan het realiseren van kortere ketens. Kijk maar naar het praktijkvoorbeeld van veldbonen als wisselteelt.’ Carina Rietema (Agrarisch onderzoeker) vult aan: ‘Vanuit de akkerbouw kan een intensievere samenwerking met de melkveehouderij bijdragen aan de NIL-elementen van zowel het mest- als bodemvraagstuk.’

Programma
De cursus zal verschillende aspecten van natuurinclusief werken in de samenwerking akkerbouw en melkveehouderij behandelen o.a:
• Bodemkwaliteit en bodemgezondheid, organische stof en bodemleven
• Bouwplan en teeltmaatregelen (aaltjes, luizen)
• Milieukundige aspecten: uitspoeling mineralen (m.n. nitraat), gebruik bestrijdingsmiddelen
• Gewaskeuze en onderlinge verkoop van producten (granen, vlinderbloemigen als erwten of bonen, mest, anders)
• Mogelijkheden voor regionale samenwerking (grondstoffen voor regionaal mengvoer)
• Meer mogelijkheden voor stroken- en rijpadenteelt?
• Versterken van biodiversiteit via randenbeheer, bouwplan keuze, ruimtelijke planning
• Economische voor- en nadelen van verschillende vormen van samenwerking
• Samenwerking met betrekking tot regelgeving / GLB en ook de mogelijkheden van de markt (commercie) voor bepaalde teelten of samenwerkingen

De cursus wordt gegeven door diverse (ervarings)experts op genoemde gebieden en wordt afgesloten met een netwerkbijeenkomst.


tell-a-friend print Alle evenementen van deze plaatser


< Vorige pagina
© Agrio uitgeverij bv   |   Disclaimer   |   Algemene voorwaarden   |   Privacybeleid   |   Contact