Themabijeenkomst Samenwerking Akkerbouw - veehouderij

Themabijeenkomst Samenwerking Akkerbouw - veehouderij
woensdag 20-11-2019
Akkerbouw, Melkveehouderij
Bijeenkomst
Het Geweide Hof
Geweideweg 7
Garmerwolde
9798 TA
Groningen
Provincie Groningen
https://www.biologischelandbouwgroningen.nl/
mcbus@avestura.nl

Omschakelen naar biologische landbouw? Help!! Hoe kom je, als akkerbouwer, aan voldoende biologische mest? En veel veehouders vinden biologisch krachtvoer wel heel duur. Kan een samenwerking tussen akkerbouwers en veehouders bij elkaar in de buurt daarbij helpen? En het sluiten van kringlopen klinkt goed, maar wat bedoelen we eigenlijk? Wat zijn de gevolgen ervan, zowel qua organisatie, qua kosten en opbrengsten? Is een bemestingsniveau van 170 kg N per ha uit dierlijke mest nog wel mogelijk, of 2000kg krachtvoer per koe per jaar? En wat is de rol van compost/Bokashi?

Jan de Wit neemt jullie mee langs ‘koppelbedrijven’ (en een evaluatie ervan 14jaar later), ‘intersectorale samenwerking’ en de optimalisatie van gemengde bedrijven. Op basis van zijn jarenlange ervaring ermee (o.a. als medewerker van het Louis Bolk Instituut) zal hij mogelijkheden, uitdagingen en beperkingen van verschillende soorten samenwerking schetsen: grove lijnen voor werkbare bedrijfsopzetten/-inrichtingen, maar ook praktische tips om belangrijke valkuilen bij samenwerking te vermijden.

Programma
19.30 uur Inloop
20.00 uur Welkom
20.15 uur Samenwerking akkerbouw - veehouderij: hoe kan het, werkt het en helpt het?
22.00 uur Einde programma

Aanmelden
Wil je naar de bijeenkomst komen? Laat ons dat dan even weten. Opgeven kan tot 15 november bij Michiel Bus: 06 - 19 49 71 45 of mcbus@avestura.nl


tell-a-friend print


< Vorige pagina
© Agrio uitgeverij bv   |   Disclaimer   |   Algemene voorwaarden   |   Privacybeleid   |   Contact