Waterbeschikbaarheid 2020

Waterbeschikbaarheid 2020
maandag 02-12-2019
Veehouderij, Akkerbouw, Tuinbouw, Groenvoorziening, Overig, Pluimveehouderij, Paardensport, Loonwerk, Fruitteelt, Varkenshouderij, Melkveehouderij, Mechanisatie, Energie
Informatiebijeenkomst
Roelanzia
Lovinckplein 2
Ysselsteyn
5813 CC
Limburg
Waterschap Limburg
https://www.waterschaplimburg.nl/waterbeschikbaarheid
j.oudehengel@waterschaplimburg.nl

Informatieavonden waterbeschikbaarheid 2020

Op donderdag 28 november en op maandag 2 december organiseert Waterschap Limburg twee bijeenkomsten voor de land- en tuinbouw over het thema droogte in relatie tot waterbeschikbaarheid. Door de klimaatverandering hebben we snikhete zomers, periodes van hevige regenval en tegelijkertijd lange periodes van droogte. Voor het derde jaar op rij kennen we lange droge periodes, waardoor het grondwaterpeil in Limburg, maar ook in de rest van Nederland op de zandgronden, ernstig is gezakt. Waterschap Limburg kijkt op deze informatiebijeenkomst naar de stand van zaken nu en kijkt uiteraard vooruit naar de maatregelen die Waterschap Limburg gaat nemen. Ook de LLTB neemt deel aan het programma van deze avonden. Zo is LLTB-bestuurder Peter Van Dijck deze avond aanwezig om te praten over het thema droogte en droogtemaatregelen vanuit de land- en tuinbouw.

Programma beide avonden

19.00 uur ontvangst met koffie
19.30 uur opening Har Frenken (bestuurder Waterschap Limburg)
19.40 uur Stand van zaken droogte Nederland en Limburg (zuid, midden en noord)
20.00 uur Wat doet Waterschap Limburg tijdens droogte: maatregelen droogte interventieteam
20.20 uur Pauze
20.45 uur Wat doet LLTB tijdens droogte en wat kunnen we als land- en tuinbouwsector en Waterschap Limburg samen met o.a. Peter Van Dijck (bestuurder LLTB)
21.05 uur Waterbeschikbaarheid 2020: beleid en projecten Waterschap Limburg in relatie tot investeringen 2020 en verder.


In verband met het aantal beschikbare plaatsen vragen we om u vooraf aan te melden voor deze bijeenkomsten.

https://www.waterschaplimburg.nl/waterbeschikbaarheid

De informatiebijeenkomst waterbeschikbaarheid van Waterschap Limburg en de LLTB vindt op donderdag 28 november plaats in de Bombardon in Heythuysen, Sint Antoniusstraat 2. Op maandag 2 december vindt de informatiebijeenkomst plaats in zaal Roelanzia Ysselsteyn, Lovinckplein 2.tell-a-friend print


< Vorige pagina
Agrio uitgeverij bv   |   Disclaimer   |   Algemene voorwaarden   |   Privacybeleid   |   Contact