Informatieavonden Agrarisch Landschapsbeheer Nabeschouwing

Informatieavonden Agrarisch Landschapsbeheer
wo 24-02-2016
Akkerbouw, Tuinbouw, Overig, Fruitteelt, Melkveehouderij
Informatiebijeenkomst
Café Restaurant de Vriendschap
1715 GZ
Noord-Holland
http://www.anvhollandsnoorden.nl/
pvenderbosch@anvhollandsnoorden.nl

Foto's "Informatieavonden Agrarisch Landschapsbeheer". Klik op een foto voor een vergroting.
Met een opkomst van circa 40 actieve agrarische ondernemers was de bijeenkomst die georganiseerd was door ANV Hollands Noorden een groot succes. Bestuur en medewerkers van de vereniging voor het Agrarische Natuurbeheer legden uit dat er op dit moment geworven wordt bij agrarische ondernemers om deel te nemen aan het nieuwe ANLb stelsel. Else Kregel van Flynth bracht de relaties in beeld tussen dit ANLb stelsel en de vergroeningseisen van het GLB. Vragen kwamen er met name over de praktische aspecten rondom het doorzaaien van zaadmengsels voor akkerranden op bestaande weidepercelen of weideranden> Daarnaast is ingegaan op de vraag of de gebruikersruimte voor mest blijft bestaan voor de akkerranden waarop beheer wordt uitgevoerd binnen de kaders van ANLb. En ook de vraag of je door akkerranden heen mag rijden voor werkzaamheden op het perceel kwamen aan de orde. Kortweg een zeer informatieve avond.
© Agrio uitgeverij bv   |   Disclaimer   |   Algemene voorwaarden   |   Privacybeleid   |   Contact