Informatieavonden Agrarisch Landschapsbeheer Nabeschouwing

Informatieavonden Agrarisch Landschapsbeheer
wo 02-03-2016
Akkerbouw, Tuinbouw, Overig, Fruitteelt, Melkveehouderij
Informatiebijeenkomst
Bollenoord Plaza
1756 CK
Noord-Holland
http://www.anvhollandsnoorden.nl/
pvenderbosch@anvhollandsnoorden.nl

Foto's "Informatieavonden Agrarisch Landschapsbeheer". Klik op een foto voor een vergroting.
Op de avond van de opening van de Lentetuin in Breezand zaten circa 15 agrarische ondernemers bij elkaar in Bollenoord iin 't Zand om de ervaringen uit te wisselen inzake deelname aan het Agrarische Natuurbeheer. ANV Hollands Noorden had de avond georganiseerd en liet een aantal deelnemende bestuursleden vertellen over de succeskansen van het aanleggen van akkerranden. Coen Knook wist op een inhoudelijke wijze nadere aandachtspunten te geven voor de vergroeningseisen binnen het GLB. IN overleg met de aanwezige agrariërs zal de ANV Hollands Noorden nog beter in staat zijn om haar doelstellingen voor de agrarische natuur na te streven
omdat de afstemming rechtstreeks met de gebruikers plaats vindt.
Agrio uitgeverij bv   |   Disclaimer   |   Algemene voorwaarden   |   Privacybeleid   |   Contact