Jongerenbijeenkomst van ABZ Nabeschouwing

Jongerenbijeenkomst van ABZ
wo 09-11-2016
Veehouderij, Pluimveehouderij, Varkenshouderij, Melkveehouderij
Bijeenkomst
Apenheul
7313 HK
Gelderland
https://www.abzdiervoeding.nl/jongerenbijeenkomst-van-abz/
g.poll@abzdiervoeding.nl

Foto's "Jongerenbijeenkomst van ABZ". Klik op een foto voor een vergroting.
 
Jongerenbijeenkomst ABZ Diervoeding groot succes

Onder het thema ‘hoe slinger jij jezelf de toekomst in’ heeft ABZ Diervoeding een jongerenbijeenkomst georganiseerd op woensdag 9 november jl. in de Apenheul te Apeldoorn. De bijeenkomst was bedoeld voor jonge opvolgers/ ondernemers in de pluimvee-, varkens- en rundveesector in de leeftijd van 15 tot 35 jaar. Passie, gedrevenheid en vertrouwen zijn belangrijke ingrediënten voor een succesvolle toekomst. Op speelse wijze werd hierover ‘out of the box’ tijdens de lezingen met elkaar gesproken.

Marcel Roordink, algemeen directeur van ABZ Diervoeding verwelkomde de 150 aan-wezige jonge veehouders, waarvan 75% aangaf het agrarische bedrijf te willen over-nemen. Hierna verzorgden de gidsen van de Apenheul een rondleiding langs de ver-schillende apensoorten onder het motto ‘hiërarchie en leiderschap bij de bazen van de Apenheul’.

Coen de Ruiter, directeur van de Apenheul nam de jonge agrariërs vervolgens mee in een lezing over ‘de spanning tussen dierenwelzijn en economie’, waarbij hij een paral-lel maakte met de hedendaagse ontwikkelingen in de veehouderij.

Hierna sprak Huub Narinx, voormalig directeur bij SNS bank en Roda JC, met veel pas-sie en humor over samenwerken in de agrarische jungle. Vertrouwen, passie, commu-nicatie en goed leiderschap zijn belangrijke voorwaarden om als agrarische onderne-mer succesvol te zijn.

Tot slot moedigde Andre Arfman, voorzitter van de NAJK, in zijn presentatie ‘zorg dat je niet voor aap staat’ de jongeren aan om samen met de NAJK ervoor te zorgen dat je als toekomstig agrarisch ondernemer meetelt.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Jeroen Doornhof, voorzitter Jongerenbijeenkomst
mobiel: 06 5262 2335, e-mail: j.doornhof@abzdiervoeding

© Agrio uitgeverij bv   |   Disclaimer   |   Algemene voorwaarden   |   Privacybeleid   |   Contact