Kennisbijeenkomst dieselbesparing Nabeschouwing

Kennisbijeenkomst dieselbesparing
do 30-11-2017
Veehouderij, Akkerbouw, Tuinbouw, Groenvoorziening, Overig, Pluimveehouderij, Paardensport, Loonwerk, Fruitteelt, Varkenshouderij, Melkveehouderij, Mechanisatie, Energie
Informatiebijeenkomst
op Boerderij Fortzicht
3737 BL
Utrecht
http://lami.nl/thema/energiemanager/bezoek-een-opendag-excursie-of-kennisbijeenkomst/kennisbijeenkomst-dieselbesparing
i.bottema@o-gen.nl

Foto's "Kennisbijeenkomst dieselbesparing". Klik op een foto voor een vergroting.
Nieuwe inzichten op bijeenkomst dieselbesparing

De juiste trekker-werktuigcombinatie, regelmatig onderhoud en natuurlijk ook gas inhouden… Deze en andere tips werden op 30 november besproken tijdens een bijeenkomst over dieselbesparing. De aanwezige agrariërs en loonwerkers luisterden kritisch en geïnteresseerd naar de sprekers. Vooral de praktijkverhalen leidde soms tot verrassende inzichten. Gebiedscoöperatie O-gen en Gebiedscommissie Utrecht-West organiseerden de bijeenkomst in het kader van het traject Energieneutrale Melkveehouderij. Wilt u meer weten? Kijk dan op www.lami.nl.

Besparen is winst
Op een melkveebedrijf wordt veel diesel verbruikt. 5% van de kostprijs van de melk wordt bepaald door diesel. Met een aantal slimme tips kunnen agrariërs flink besparen. Dat is winst voor het milieu en voor de portemonnee. ”Het scheelt geld” was dan ook de meest genoemde reden om aan de slag te gaan met dieselbesparing.

Dieselverbruik verschilt sterk per melkveehouder
“Uit cijfers van Utrechtse studiegroepen dieselbesparing blijkt dat een melkveehouder gemiddeld 211 liter diesel per ha verbruikt. De 10% bedrijven met het laagste verbruik zitten op 128 liter per ha. Op de 10% bedrijven met het hoogste verbruik gaat er 299 liter per ha. doorheen. Een fors verschil.” aldus Teus Verhoeff van PPP-Agro Advies. “Eerst weten door te meten, daarna zoeken naar besparingsmogelijkheden” is het advies van Verhoeff.

Voorbeeldbedrijf
Op het voorbeeldbedrijf Energieneutrale Melkveehouderij van de familie Peek is het dieselverbruik al in kaart gebracht. Drijfmestuitrijden, snijmaisteelt en voeren nemen ieder 20% van het verbruik voor hun rekening. De grasoogst vraagt 30%. Het verbruik ligt op het bedrijf op 154 liter per ha. Toch ziet Robert Peek ruimte om dit te verlagen door de landwerkzaamheden voor het zaaien van de mais anders aan te pakken. Kijk voor meer dieselbesparingstips op lami.nl/thema/energiemanager/diesel

Beweiden bespaart diesel
Melkveehouder Van Bruggen heeft al een zeer laag dieselverbruik (ca. 92 liter per ha). Zijn motto luidt: ”hou het simpel”. In het zomerseizoen lopen de koeien van Van Bruggen dag en nacht in de wei. In de winter zet hij drie keer per week blokken kuilgras voor het voerhek. Als ze er niet meer bij kunnen, schuift hij het aan. Deze wijze van voeren en beweiden is een belangrijke factor in zijn lage dieselverbruik. Daarnaast is hij scherp op de juiste trekker-werktuigcombinatie en worden de meeste werkzaamheden met een trekker van 70 PK en een shovel van 60 PK uitgevoerd.

Energieneutrale Melkveehouderij
De bijeenkomst over dieselbesparing werd georganiseerd vanuit het traject Energieneutrale Melkveehouderij. In Utrecht werken we toe naar een energieneutrale melkveehouderij. Een energieneutraal melkveebedrijf verbruikt op het bedrijf evenveel energie als het zelf uit duurzame bronnen (zon, wind of biomassa) opwekt. Ook het eigen dieselverbruik en dat van een ingehuurde loonwerker wordt daarin meegenomen. We laten zien dat het kan, wat er voor nodig is, wat het oplevert en wat het kost.

Agenda Vitaal Platteland
Het traject maakt deel uit van de Agenda Vitaal Platteland van de provincie. De provincie Utrecht, Gebiedscoöperatie O-gen en Gebiedscommissie Utrecht-West werken samen aan een krachtig en vitaal landelijk gebied. Waar iedereen nu, maar ook in de toekomst van kan genieten en waar ondernemers blijvend een gezond bedrijf kunnen runnen.


© Agrio uitgeverij bv   |   Disclaimer   |   Algemene voorwaarden   |   Privacybeleid   |   Contact