Over landbouwagenda.nl

Landbouwagenda.nl wijst de weg

Boeren en tuinders die een open dag, een beurs, een vergadering van hun coöperatie of een ander landbouwevenement willen bezoeken, hoeven niet langer meer te zoeken naar de gegevens of de uitnodiging. Agrio uitgeverij bv, uitgever van een compleet en succesvol pakket onafhankelijke landbouwbladen, bundelt als eerste in Nederland deze evenementen in Landbouwagenda.nl. Op deze online kalender kunt u ook uw eigen evenement toevoegen.

Het speuren op internet, in kranten, in ledenbladen of op het eigen bureau naar informatie over landbouwevenementen is voorbij. Landbouwagenda.nl bundelt alle evenementen in de agrarische sector online in een overzichtelijke website. Dit kan bijvoorbeeld de ledenvergadering van uw coöperatie zijn, een fokkerijmanifestatie, een akkerbouwdemo, een open dag of een symposium, maar ook een trekkertrekwedstrijd of een oldtimerdag. Voor het inplannen van zulke activiteiten in uw eigen agenda is alle broodnodige informatie te vinden op landbouwagenda.nl.

Organisatoren van evenementen kunnen hun activiteit uiteraard ook op de Landbouwagenda zetten. Hiermee zijn zij verzekerd van een brede, landelijke aandacht van ondernemers in de land- en tuinbouw voor hun evenement. Agrio wil als uitgever van landbouwbladen met Landbouwagenda een extra service bieden aan de boeren, tuinders, plattelandersbewoners en andere agrarische betrokkenen. Een landelijke agrarische evenementenkalender speelt volgens het bedrijf ook in op de vraag bij organisatoren naar een gezamenlijk platform voor hun activiteiten.

Menig coöperatie bijvoorbeeld heeft aangegeven Landbouwagenda te zien als prima presentatieplaats voor hun bijeenkomsten en manifestaties, maar ook om data en plaats goed af te stemmen met de activiteiten van andere bedrijven in de buurt. Om een dubbele boeking voor hun relaties op dezelfde dag  uit te sluiten, was het eerder vaak een lange zoektocht om te controleren of een bijeenkomst in de regio exclusief was.

Hart van de agenda

De kern van Landbouwagenda is de lijst van evenementen, die in volgorde van datum staan gerangschikt. Het eerstvolgende evenement staat uiteraard bovenaan en wordt naast de naam onder meer omschreven met de sector waarvoor het is bedoeld, wat voor soort bijeenkomst het betreft en op welke locatie deze plaats vindt. Met een muisklik op het evenement wordt de bijeenkomst op een aparte pagina gepresenteerd. Dit is geheel in lijn met het motto van Landbouwagenda, dat staat voor Wat, Waar en Wanneer. De meest actuele evenementen worden op de homepage met foto’s en een aankondiging bovendien extra voor het voetlicht gebracht.

Met een zoekfunctie kunnen bezoekers onder meer selecteren op datum, soort bijeenkomst en per postcodegebied. Zo kunnen eenvoudig de bijeenkomsten worden geselecteerd die of dicht bij de bezoeker in de buurt worden georganiseerd of betrekking heeft op zijn of haar vakgebied. Met het opgeven van het e-mailadres kunnen bezoekers ook wekelijks een mailtje van Landbouwagenda krijgen met een door hen samengestelde selectie aan evenementen.

Landbouwagenda.nl is er niet alleen voor het aankondigen van evenementen. Bedrijven, beurzen en andere organisatoren kunnen op de site straks ook een nabeschouwing van het evenement plaatsen. Dit kan niet alleen met fotoverslag, maar ook via bijvoorbeeld een gefilmde reportage. Ook belangstellenden die het evenement niet konden bezoeken, of juist bezoekers die het nog een keer terug willen zien, krijgen zo een indruk van de gebeurtenissen.

Evenement toevoegen

Ieder evenement dat wordt georganiseerd en de landbouw raakt, verdient een plaats op Landbouwagenda.nl. Organisatoren kunnen zelf hun evenement toevoegen door deze aan te melden op de site. Middels een overzichtelijk menu is dit eenvoudig uit te voeren en bovendien zijn grafische afbeeldingen als foto’s en plattegronden te uploaden, zodat deze bij het evenement wordt geplaatst. Elke aanmelder krijgt een eigen inlognaam- en code, zodat hij of zij de gegevens van het evenement zelf te allen tijde kan beheren.

NB.: Landbouwagenda.nl organiseert zelf geen evenementen. Wij bieden alleen een overzicht van evenementen voor en in de agrarische sector.
© Agrio uitgeverij bv   |   Disclaimer   |   Algemene voorwaarden   |   Privacybeleid   |   Contact